Google Maps

Doświetla do blach trapezowych

Profile płyt trapezowych i falistych z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym stanowią odzwierciedlenie kształtów płyt, wykonanych z blachy i powszechnie wykorzystywanych w pokryciach dachowych, świetlikach i zamknięciach przezroczystych ścian. Zakres temperatur użytkowych od -40°C do +120°C umożliwia stosowanie płyt w połączeniu z blachami, gdzie na skutek wysokich temperatur w lecie inne tworzywa mogą ulegać deformacji.

doświetla do blach trapezowych

 

Zapraszamy do naszego sklepu.

 

Obecnie w programie produkcyjnym dostępnych jest ponad 150 profili, odpowiadających najważniejszym wzorom blach, obecnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Poniżej podajemy rysunki techniczne najczęściej stosowanych profili. W celu dokładnego dopasowania płyt do Państwa potrzeb prosimy o  podanie szczegółowych wymiarów lub dosłanie rysunku technicznego.

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT

 • Przepuszczalność światła: bezbarwne 82%, nieprzejrzyste 56% (wartości z tolerancją ± 5% w odniesieniu do norm UNI EN 1013-1).
 • Wytrzymałość na działanie czynników chemicznych: płyty poliestrowe nie ulegają zmianom wskutek działania czynników chemicznych, w roztworach o podanym poniżej stężeniu i przy temperaturze próby zawartej w przedziale od 30° do 50°C: kwas octowy 5%, kwas chlorowodorowy 10%, kwas azotowy 10%, kwas siarkowy 30%, benzol 30%, alkohol etylowy 95%.
 • Temperatura robocza: -40°C +120°C
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: l 0,22 W/mK (ASTM C 177)
 • Przewodność cieplna: U 220 Wm2K
 • Twardość Barcola: 55 ± 60 (ASTM D 2583)
 • Rozszerzalność cieplna liniowa: 2,7×10-5 (m/m°C) (ASTM D696)
 • Moduł elastyczności przy zginaniu: 6-7 GPa (ASTM D790)
 • Ciężar właściwy: 1,4 kg/dm3
 • Tolerancje wymiarowe i jakościowe:
 • W odniesieniu do norm UNI EN 1013-1 UNI EN 1013-2
 • Tolerancja masy: ± 5%
 • Tabele dopuszczalnych obciążeń udostępniane przez biuro ROBELIT.
referencje

arrow
Copyrights NEXT
Made byCESIN